Przewóz odpadów różnego rodzaju będzie możliwy jedynie wtedy, gdy zostaną spełnione wymagania formalne. Tyczy się to w szczególności tych śmieci, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie biologiczne. W Polsce obowiązują konkretne normy w tym zakresie, wynikające częściowo z wymogów unijnych. Na stronie EKOlogistyka24.pl czekają konkretne wiadomości z tym związane. Okazują się one pomocne dla przedsiębiorców, a także dla innych podmiotów, które na co dzień mają do czynienia z odpadami różnego typu.

Wymiar prawny jest tutaj ważny, ponieważ nad Wisłą prawo zmienia się dość dynamicznie. Pozwolenie na transport odpadów stwarza szansę dla firm, które chciałaby się tym zajmować i świadczyć usługi na rzecz innych podmiotów czy instytucji. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego zaplecza, między innymi w postaci specjalnie przystosowanych pojazdów. Jednakże kluczem do rozpoczęcia działalności jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

82-300 Elbląg, ul. Sulimy 1/322

NIP: 5783093769

https://ekologistyka24.pl

2020-05-17 00:00:00

Elbląski Park Technologiczny - Pozwolenie na transport odpadów

Pianino Waw

14230 Jerzwałd, ul. Jerzwałd 17

Apteka GEMINI

12100 Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 19