Internet stał się cennym źródłem wiedzy o licznych wartościowych inicjatywach społecznych czy biznesowych. Katalog PPPRopczyce.pl pozwala zapoznać się z działalnością licznych podmiotów funkcjonujących w różnych zakątkach Polski. Trzeba tylko wybrać jedno z województw i przejrzeć listę, na której ciągle pojawiają się nowe pozycje. Treść katalogu jest bowiem na bieżąco poszerzana, co jest warte podkreślenia i wskazuje na jego aktualność.

Da się w nim znaleźć kluczowe informacje na temat rozmaitych podmiotów, z których część realizuje istotne cele społeczne. Przykładem w tym kontekście jest z pewnością ośrodek ProBono z Banina, jaki niesie pomoc osobom w wyjątkowo trudnym położeniu życiowym. Mowa o bezdomnych, którzy z dość oczywistych przyczyn nie są w stanie poradzić sobie w codziennym funkcjonowaniu. W tym miejscu mogą liczyć na dobre serca ludzi.

80-297 Banino, ul. Orzechowa 15/0

NIP: 583-316-83-06

http://pppropczyce.pl/

2018-08-30 16:15:51

Probono Banino

RW Serwis

83113 Łukocin, ul. Łukocin 4

P.P.H. KEMER Lech Modrzyński

83010 Straszyn, ul. Plażowa 15

P.P.H. KEMER Lech Modrzyński

83010 Straszyn, ul. Plażowa 15