Zespół cieśni nadgarstka powstaje w wyniku długotrwałego ucisku lub z powodu uszkodzenia mechanicznego w charakterystycznej lokalizacji anatomicznej. Gabinet Dobra Diagnostyka proponuje diagnostykę EMG/ENG, która uznawana jest za „złoty standard” diagnostyczny w zespole cieśni nadgarstka.

Leczenie cieśni nadgarstka w Gdańsku w gabinecie DD daje możliwość obiektywnego stwierdzenia uszkodzenia nerwu pośrodkowego, stopnia zaawansowania choroby, dokładnego miejsca uszkodzenia oraz dynamiki zmian w przypadku badań kontrolnych. Wszystkich szczegółowych informacji można dowiedzieć się na stronie gabinetu dobradiagnostyka.com.pl. Jest na niej również zamieszczony cennik. Kluczowym badaniem oceniającym sprawność obwodowego układu nerwowego jest elektroneurofizjologiczne ENG / EMG, które może wykluczyć lub potwierdzić cieśń nadgarstka.

81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44/0

NIP: 8411719808

http://dobradiagnostyka.com.pl/

2018-05-22 11:44:41

Leczenie cieśni nadgarstka Gdańsk • http://dobradiagnostyka.com.pl/

RW Serwis

83113 Łukocin, ul. Łukocin 4

P.P.H. KEMER Lech Modrzyński

83010 Straszyn, ul. Plażowa 15

P.P.H. KEMER Lech Modrzyński

83010 Straszyn, ul. Plażowa 15